Una galeria privada, un taller amagat, un lloc secret.