Una breu història d'una recuperació

Ordre

A la primavera del 2023, la natura havia començat a recuperar l’espai.

Tot i que havia florit esplendorosament, això no va ser beneficiós per a la integritat de l’edifici. En un món ideal, revertiríem el curs dels esdeveniments i tornaríem a posar un sostre al pati. Tanmateix, aquesta opció era prohibitivament costosa.

Afortunadament, des del caos havia sorgit una idea valenta: què passa si no substituïm el sostre?

El primer pas va ser treure el sòl de formigó fet malbé.

I després posar una nova base…

Aleshores, podríem posar un nou pis que resistís els efectes dels elements naturals.

A continuació, netejaríem les resquícies de les parets i la fusta, abans de tornar a pintar.

I, finalment, pintariem les parets.